Blog

28. 6. 2019 Proč by děti měly studovat angličtinu i během prázdnin

Školní rok skončil, a tak si říkáte, že si vaše děti konečně mohou odpočinout od všeho učení, které musely v průběhu roku zvládat. V případě přestávky studia cizích jazyků, zpravidla angličtiny, jež je nejčastějším cizím jazykem vyučovaným u nás, byste však mohli udělat chybu. A to platí zejména u dětí, které s angličtinou začínají.

Kamil Kavečka ze společnosti Kideo, která učí děti anglicky prostřednictvím rodilých mluvčích, vysvětluje ve třech bodech, proč je dobré pokračovat ve vzdělávání i v průběhu prázdnin.

1. Nezačnete v září opět “od začátku”

„U většiny studentů, kteří se k učení přes prázdniny nemají, začíná studium v září prakticky od nuly,” říká Kamil Kavečka, spoluzakladatel Kidea, jenž je zároveň majitelem a ředitelem jazykové školy Face 2 Face. Pokud děti výuku angličtiny nepřeruší ani v měsících volna, jazykovou úroveň si nejen udrží, ale lze předpokládat, že se budou zlepšovat. A rodiče předejdou tomu, že energii a finance, které do studia angličtiny svých dětí doposud vložili, nebudou vyhozené.

2. Lepší soustředění a učení se

Prázdniny jsou ve znamení volnějšího režimu a to znamená, že děti nemusí každý den vstřebávat tolik informací a nejsou vystaveny tlaku, jako je tomu v průběhu školního roku. Na výuku se tak lépe soustředí a pokrok je poté více znatelný. Navíc si děti vypěstují návyk studia, což může mít pozitivní dopad i na začátek dalšího školního roku a potažmo ostatní výuku.

3. Efektivní využití volna

Ať už děti budou trávit volný čas doma, u prarodičů či s vámi na cestách, studovat lze kdekoliv. Existuje spousta aplikací na počítače nebo mobilní zařízení, v nichž lze zdokonalovat cizí jazyky. „U nás v Kideo se děti učí s americkými rodilými mluvčími přes internet a ten je dnes prakticky kdekoliv, tudíž nejsou omezeny,” vysvětluje Kamil Kavečka a dodává: „Navíc se děti mohou s učiteli věnovat novým tématům, která se vážou k místu, kde právě jsou, čímž se výuka stane zase pestřejší.” Pokud mají děti možnost podívat se do zahraničí během prázdnin, mohou si také vyzkoušet svou angličtinu i mimo školku, školu či kurzy.24. 5. 2019 Kdy a jak začít s výukou angličtiny u dětí?

Již od prvního dne narození poznává dítě svět a začíná se učit. Od svých rodičů potřebuje nejen stabilní emoční a sociální zázemí. Touží poznávat vše kolem sebe. Z počátku je to nejbližší okolí a lidé, postupně se jejich obzor stále více rozšiřuje.

Je toho hodně, co potřebují poznat, vyzkoušet a pochopit. Motorický vývoj jde ruku v ruce s rozvojem řeči, počítání, poznávání barev a dalšími dovednostmi. Před očima se nám naše ratolesti proměňují v samostatné osobnosti a my přemýšlíme, co vše ještě jim máme předat, aby se v životě „neztratily“.

To první a nejdůležitější, co je učíme, je mateřský jazyk. Ten je klíčovým pro získávání dalších vědomostí. Jakmile se ale začnou rozkoukávat po světě, budou potřebovat poznat i jiné řeči.

Dnes se na nás valí velké množství informací, které potřebujeme selektovat, ověřovat a porovnávat. A jde nám to mnohem lépe, máme-li přístup i k cizojazyčným zdrojům a dokážeme jim porozumět. Cestování a práce v zahraničí navíc stále více pronikají do našich životů. Generace dnešních rodičů již sama pociťuje, že standardní výuka angličtiny ve škole je pro jejich vlastní práci a potřebu dostatečně nepřipravila.

Pro další studium, cestování a zaměstnání pak volíme placené kurzy, jazykové školy, soukromé učitele, protože potřeba znalosti angličtiny se v dnešním globalizovaném světě stala klíčovou.

Naše děti tyto problémy již řešit nemusí. Jejich kvalitní jazykovou vybavenost můžeme jako rodiče významně podpořit. Jak a kdy je nejlépe začít? Výhodu získají, pokud nebudete čekat a spoléhat jen na školní výuku.

S angličtinou začněte co nejdříve

I nejmenší děti jsou přirozeně zvídavé. Vnímají intonaci vašeho hlasu a slova. Mluvit samy ještě neumí, ale dění kolem sebe zpracovávají a ukládají do své paměti. S radostí reagujete na jejich krásné období prvních slůvek a chcete je učit hned další a další, až jsou z toho jednoduché věty. A to je právě ta nejvhodnější chvíle pro přidání cizího jazyka.

Děti se naučí nejvíce do svých 6 let.

Stejně jako jste je učili mateřský jazyk

Tak, jak jste své dítě provedli mateřským jazykem, dokážete mu předat i další cizojazyčná slova. Začněte s jednoduchými anglickými slovy a výrazy. Používejte nápodobu, obrázky, opakování, gesta a mimiku.

Možná jste již slyšeli o metodě TPR, neboli Total Physical Response. Lektor při výuce využívá fyzické zapojení a mimiku. Díky tomu se děti při učení nenudí, slovní zásobu a gramatiku si navíc zafixují v přímo v kontextu. Děti napodobují a opakují, co lektor dělá a říká, a rozumí tak významům slov přirozenou formou, bez jejich překládání. Ani si neuvědomují, že se vlastně učí. Podívejte se na ukázky využití metody TPR v praxi.

Co když si nejste jisti svou vlastní angličtinou?

Sami angličtinu moc nepoužíváte nebo si nejste jisti svou výslovností či slovní zásobou? Vlastně nás rodiče často ani nenapadne, že bychom mohli učit své děti angličtině sami. V České republice nejsme zvyklí cizí jazyky aktivně používat. Zvykli jsme si spoléhat na lektory a učitele angličtiny. Ne každý učitel však dokáže angličtinu dobře předat a vysvětlit. Zvláště pro malé děti by měla být metodika a interakce s učitelem individuálně přizpůsobena.

Zvolte pro své děti profesionální učitele angličtiny. Obraťte se na specializované pedagogy s patřičným vzděláním a zkušenostmi ve výuce dětí z neanglicky mluvících zemí.

Kideo pro vás přesně takové učitele má. Díky mnohaletým zkušenostem ve výuce jazyků a díky vlastním rodičovským zkušenostem v týmu pro vás vybíráme ty nejlepší americké lektory a společně s nimi vyvíjíme metody přizpůsobené na míru dětem.

Lekce angličtiny s Kideo jsou přirozené, živé, hravé, interaktivní. Americký učitel je dítěti zároveň kamarádem. Při konverzacích s ním se malí studenti baví a smějí. Na každou další výuku se těší.

Kideo vyzkoušelo již mnoho rodičů a jejich děti s námi stále studují. A jak dorůstají, přidávají se i sourozenci. Věříme, že budete nadšeni stejně jako oni.

Koneckonců posuďte sami. Vyzkoušejte první lekci Kideo zdarma.

× Kideo Black Friday