Lektoři

Mikaela

MIKAELA USA Smithfield, Utah, USA

Studentka posledního ročníku Pedagogické fakulty

Hello!

My classroom experience has been full of excitement and chaos. I have learned how to motivate students with a stern but loving attitude, I have had to have a great deal of patience in order to problem solve tricky situations and have learned how to adapt to become flexible to preform to the best of my teaching abilities. To me a teacher is someone who believes in the child more than anyone else, someone who lets the students know that there are no limits to become who you want to be, and that they can achieve anything in the world with hard work and kindness. I feel that I am qualified to teach based on the skills that I have developed through the experiences I have had.

I am creative and organized and have demonstrated this when I started my own business of a summer kids camp. I created themes and activities for each day that correlated with one another. This experience taught me a great deal about planning. I have learned that being flexible with how things will play out is a huge step in becoming a successful teacher. I am able to adapt and be flexible when it comes to planning because I know that things usually don’t play out how you planned them to go. I as a teacher, believe that you must set your students up for success and one of the ways that it is achieved is through building relationships with the students and getting to know them as an individual and not just as a student.

I have had experience with all sorts of ages and different demographic backgrounds of students. I had the opportunity to work at a youth treatment center for teenage girls. It was one of the hardest things I have ever done but also one of the most rewarding. I was able to learn so much about myself and all that I am capable of. I am able to connect with others on a respectful level. I am able to have patience with those who may be struggling with something simple. I am able to communicate in an effective way so that others may understand exactly what is asked of them. I am able to empathize with others even though I have never been through what they have gone through. I am able to love others in a way that lets them know someone cares about them and is looking out for their best interest.

O Mikaele

Mikaeliny zkušenosti s vyučováním byly provázeny nadšením a chaosem :-) Naučila se studenty motivovat pevným, ale láskyplným způsobem. Často byla zkoušena její trpělivost, když se snažila bojovat s mnoha komplikovanými situacemi, aby se byla schopná adaptovat a prokázat jako flexibilní a schopná učitelka. Pro Mikaelu je učitel člověk, který věří ve studenta více než kdokoliv jiný, kdo studentovi ukáže, že neexistují limity, když bojujeme za to, čím chceme být a že s tvrdou prací a vlídností můžeme dosáhnout čehokoliv. Mikaela je díky svým zkušenostem z vyučování kvalifikovanou lektorkou.

Je kreativní a dovede organizovat, což dokázala, když vedla vlastní dětské tábory. Vymyslela témata a aktivity pro každý den, které se prolínaly a navazovaly na sebe. Tato zkušenost ji naučila dobře plánovat. Ukázala jí, že velkou částí toho být dobrým učitelem je flexibilita. Umí se adaptovat v procesu plánování, protože ví, že ne všechny plány vyjdou tak, jak chceme. Věří, že je pottřeba studenty vést k cíli, vybudovat si s nimi dobrý vztah a vnímat je jako individuality.

Má zkušenosti nejen s různými věkovými kategoriemi a se studenty z různých prostředí, ale i s prací s problémovou mládeží. Tato zkušenost pro ni byla jedna z nejtěžších v životě, stejně tak ale i nejvíce odměňující. Naučilo ji to hodně o ní samé a o tom, čeho je schopna. Dokáže se s lidmi sblížit a má velkou trpělivost se studenty, kteří zápasí se základy cizího jazyka. Mikaela je schopná vést konverzaci na efektivní úrovni, takže studenti vždy rozumí, co se po nich žádá. Je velice empatická, přestože si většinu toho, co zažili její studenti, sama nikdy neprožila. Na jejích studentech jí záleží a jde jí o jejich dobro.

Těší se na vás!

mikaela mikaela mikaela
Vyzkoušet ZDARMA
× Kideo Black Friday

První lekci v hodnotě 449 Kč od nás máte ZDARMA a bez závazků! Objednat lekci zdarma Zavřít