Naši učitelia

Carolyn
Art of Teaching Professional Certificate
Bachelor of Science in Education Diploma
Art of Teaching Professional Certificate
Art of Teaching Professional Certificate

“Carolyn získala odbornou kvalifikaci k výuce anglického jazyka, literatury a psaní”

CAROLYN USA Lancaster, Pennsylvania, USA

Bakalár v odbore učiteľstvo anglického jazyka pre ZŠ a SŠ

Art of Teaching Professional Certificate
Bachelor of Science in Education Diploma
Art of Teaching Professional Certificate
Art of Teaching Professional Certificate

“Carolyn získala odbornou kvalifikaci k výuce anglického jazyka, literatury a psaní”

Hey there!

I love teaching English language, literature, and writing!

I have a degree in secondary education in English from Millersville University in my home state, Pennsylvania, a school recognized for its excellence in teaching teachers.

My first three years of teaching were in a private high school that had a boarding program for international students. I was a live-in dormitory advisor and an English teacher. I taught academic writing during the day, then did homework with ELL students in the evening. I helped them to connect their American schoolwork with their home cultures. We laughed a lot.

To become better writers, I use cooperative revision circles, reflective free writes, and mentor texts. To become better readers, I use book circles, visual projects, playwriting and acting, song-writing, recitation, and comprehension strategies to eventually arrive at analysis. To structure my lessons, I use Understanding by Design so that we always have goals in mind.

For the last two years, I have taught English literature full time in Morocco occasionally tutoring sixth grade math.

I’m sure we’ll teach each other a lot!

O Carolyn

Carolyn miluje vyučovanie anglického jazyka, literatúry a písania. Pochádza z Pensylvánie, kde získala aj svoj titul z anglického jazyka a literatúry na prestížnej Millersville Univerzity. Táto škola je známa bezkonkurenčnou úrovňou prípravy budúcich učiteľov.

Prvé tri roky svojej praxe vykonávala na súkromnej škole, ktorá disponovala programom pre študentov zo zahraničia. Tu pracovala hlavne ako učiteľka Angličtiny. V priebehu dňa sa venovala vyučovaniu písania odborných textov, k večeru potom pomáhala s domácimi úlohami študentom angličtiny, ktorí nepochádzali z anglicky hovoriaceho prostredia a teda potrebovali iné postupy pri vyučovaní ako ostatní študenti. Snažila sa im pomôcť prepojiť ich štúdium na americkej škole s ich vlastnou kultúrou. Študenti si jej hodiny užívali a bola veľká zábava.

Aby im pomohla naučiť sa lepšie písať anglicky, aplikovala metódy ako kruhové opakovanie, písanie reflexiou na voľnú tému a písanie textov, pri ktorých potom študenti mohli sledovať vývoj svojich štylistických schopností. Aby si lepšie osvojili čítanie, využívala čitateľské krúžky, vizuálne projekty, písanie dramatických hier a ich samotné inscenovanie, písanie piesní, recitácií, a stratégiu pre písanie analýz. Pri vytváraní plánu vyučovacích hodín má vždy na mysli cieľ, výučba má teda smer a prináša výsledky.

Posledné dva roky učila anglickú literatúru v Maroku a príležitostne vyučovala matematiku. Od svojich študentov sa mnohému naučila a týmto postojom sa riadi dodnes.

Carolyn Carolyn Carolyn
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť