Naši učitelia

DINA USA Chicago, Illinois, USA

Bakalár v odbore anglistiky a amerikanistiky

Hi,

My name is Dina, I’m from Chicago, Illinois,currently living in Dortmund.

I’m a certified CELTA teacher with a degree in English and American Studies and Media and Communication Studies. I have previously taught kindergarten and first grade for two years, and in the last five years I have been teaching English to both children and adults in various countries and organizations. I strongly believe that patience and repetition is key in learning almost anything. I love supporting and guiding students of all walks of life. I help my students learn English naturally, so my lessons are designed with your needs and goals in mind.

I am here to answer all of your questions, and make learning fun! We can work on specific grammar points, vocabulary building, role playing, pronunciation and of course exercises to improve your listening and speaking skills.

Hope to see you soon!

O Dine

Dina pochádza z Chicaga a v súčasnosti žije v Dortmunde. Je kvalifikovanou vyučujúcou anglického jazyka so zameraním na výučbu osôb, ktoré nepochádzajú z anglicky hovoriacich krajín. Má titul z anglických a amerických reálií a v odbore médiá a komunikácia. Dina sa dva roky venovala výučbe detí v škôlke a výučbe prváčikov, nasledujúcich päť rokov učila deti aj dospelých a to v rôznych krajinách sveta. Zastáva názor, že s trpezlivosťou, usilovnosťou a efektívnym opakovaním sa môžeme naučiť takmer čokoľvek. Dáva si na výučbe záležať, predovšetkým sa svojich študentov snaží pozitívne motivovať, pomáhať im a viesť ich a to nielen pri výučbe angličtiny. Preferuje výučbu prirodzenú, prispôsobenú priamo potrebám študenta.

Je vždy pripravená odpovedať na Vaše otázky.

Veľmi sa na Vás teší.

Dina Dina
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť