Naši učitelia

JANETTE USA Liberal, Kansas USA

Magister v odbore vzdelávanie a Bakalár v odbore Pedagogika predškolského veku

Hello!

My name is Janette and I have been a teacher since 2004. I have taught students in public schools from ages 4-18 in Oklahoma and Kansas. I have been teaching online for two years and I have taught over 4,500 classes online. I have a TEFL certification and master’s degree in curriculum and instruction with an emphasis in English as a Second Language. I have a bachelor’s degree in child development with an emphasis in early childhood education and I am writing my dissertation for my PhD in early childhood education.

I enjoy traveling internationally, reading, scrapbooking, and watching American football and baseball with my family. I love visiting and learning about other countries and hosting exchange students from around the world.

I am a patient and happy teacher. I enjoy teaching one-on-one with students to maximize their learning and individualize instruction. I believe learning should be fun and I incorporate props, music, total physical response (TPR), and pictures in class to help students learn English.

O Janette

Janette učí už od roku 2004. Učila deti v štátnych školách v Oklahome a Texase a to vo veku 4-8 rokov. Online vyučuje už dva roky a celkovo sa podieľala na viac ako 4500 online lekciách. Získala TEFL certifikát a magisterský titul z odboru pedagogiky so zameraním na vyučovanie angličtiny. Bakalársky titul získala v odbore vývoja detí s dôrazom na raný vývoj dieťaťa. V súčasnej dobe pracuje na dizertačnej práci, ktorá sa dotýka rovnakej témy.

Rada cestuje po rôznych krajinách, číta, vytvára obrázkové albumy a sleduje americký futbal a baseball so svojou rodinou. Rada navštevuje iné krajiny a učí sa o ich kultúre. Stará sa taktiež o študentov na výmennom pobyte.

Janette je trpezlivá a veselá učiteľka, ktorá má rada individuálne vyučovanie, aby mohla maximalizovať pokrok a prispôsobovať výučbu študentovi. Zastáva názor, že učenie má byť zábava a do výučby tak okrem TPR zapája aj pomôcky ako muziku a obrázky.

janette janette janette
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť