Naši učitelia

KIM USA Niagara Falls, New York, USA

Držiteľka certifikátu TESOL oprávňujúceho k výučbe angličtiny osôb nepochádzajúcich z anglicky hovoriacich krajín

Hello!

My name is Kim, and I love to teach English! I am an American who has taught in schools in Taiwan and online classrooms for over 10 years. I have a Master’s degree in Business Administration as well as TESOL certification. I believe that student engagement, confidence building and having fun are the some of the most important aspects of learning English in an online environment. The most incredible thing about learning one-to-one is the ability to adapt my lessons for each student, as each person in this world is unique. I think it is important to follow a lesson plan to assess progress and for the student to see the path they have taken. It gives them the confidence they need to learn and strengthen their speaking, reading and writing skills. As an English teacher and mother, I have a strong understanding of the learning process and creating a child's love for education.

I have a classroom filled with fun educational games, props and alphabet flashcards. I look forward to meeting you soon. See you in the classroom!

O Kim

Kim je učiteľka angličtiny z USA, ktorá naozaj miluje svoju prácu. Za dobu svojho desaťročného pôsobenia učila na školách v Tchaj-wane a viedla online kurzy. Dosiahla magisterského titulu v odbore obchodnej správy, ďalej tiež certifikátu TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), ktorý ju oprávňuje k výučbe angličtiny osôb, ktoré nepochádzajú z anglicky hovoriacich krajín. Za najdôležitejšie aspekty pri svojom vyučovaní považuje aktívnu účasť študenta, budovanie sebavedomia v rámci prejavu v angličtine a zábavnosť celého procesu výučby. Kim sa vo svojej výučbe "jeden na jedného" snaží hodinu "ušiť" priamo na mieru študenta, hoci to nie je ľahké, pretože každý človek je unikát. Ďalej je podľa Kim dôležité presne sa zamerať na cieľ. Keď študenti vidia akých vedomostí môžu dosiahnuť za určitý čas, motivuje ich to a dodáva im to sebavedomie vo všetkých zručnostiach, ktoré môžu na hodinách získať. Ako učiteľka a matka, chápe Kim, ako je dôležité zaujať deti pre učenie tak, že si ho zamilujú, a to je tiež cieľom jej lekcií, ktoré sú plné hier, pomôcok, flashkariet a zábavných aktivít. Veľmi sa na Vás teší!

Kim Kim Kim Kim
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť