Naši učitelia

LAURA USA Buffalo, New York, USA

Magister v odbore vzdelávanie so špecializáciou na výučbu angličtiny osôb nepochádzajúcich z anglicky hovoriacich krajín

Hello,

I was born in Toronto, Canada and raised in Africa. My first language is English, but I grew up speaking Portuguese and some French. As a child I traveled a lot and I learned to enjoy new places and appreciate the difficulty in learning new cultures and languages.

I attended Houghton College where I received by BA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) and Intercultural Studies. After college I began teaching English as a New Language in Buffalo, New York. My students were from all over the world and I loved teaching them a new language and a new culture. Since then I have earned my Master’s degree in Literacy from the University of Buffalo and have taught in schools in Kuwait and Morocco.

I’ve been teaching English as a language for seven years and have taught kindergarten through grade 8. I use many different language learning strategies in my classroom depending on the needs of each student. Best practices in language instruction are an important aspect to my teaching, as I help each student build their fluency orally and in English literacy. I enjoy meeting students from around the world and I look forward to helping you in your language journey.

O Laure

Laura sa narodila v Toronte, ale vyrástla v Afrike. Jej rodným jazykom je angličtina, ale dohovorí sa aj portugalsky a trochu francúzsky. Ako dieťa veľa cestovala a spoznávala nové miesta, vďaka čomu pochopila, aké ťažké môže byť učenie sa novým kultúram a hlavne jazyku.

Chodila na Houston College, kde získala bakalársky titul v odbore výučby angličtiny osôb nepochádzajúcich z anglicky hovoriacich krajín a interkultúrnych vzťahov. Po dokončení vysokej školy začala učiť angličtinu v Buffale v štáte New York. Učila študentov zo všetkých kútov sveta a učenie anglického jazyka a kultúry si zamilovala. Potom získala magisterský titul v odbore rozvíjania gramotnosti a následne učila v Kuvajte a v Maroku.

Angličtinu učí už sedem rokov a učí deti od najmenších až po ôsmu triedu. Používa širokú škálu vyučovacích metód, všetko záleží na potrebách každého jej študenta. Osvedčené postupy v jazykovej výučbe sú dôležitým aspektom jej učenia. Snaží sa študentom pomôcť dosiahnuť plynulosti nielen v hovorenom prejave, ale aj v čítaní. Rada spoznáva študentov z celého sveta a teší sa, až bude môcť pomôcť aj Vám na ceste za poznaním angličtiny.

Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť