Naši učitelia

Mikaela

MIKAELA USA Smithfield, Utah, USA

Študentka posledného ročníka Pedagogickej fakulty

Hello!

My classroom experience has been full of excitement and chaos. I have learned how to motivate students with a stern but loving attitude, I have had to have a great deal of patience in order to problem solve tricky situations and have learned how to adapt to become flexible to preform to the best of my teaching abilities. To me a teacher is someone who believes in the child more than anyone else, someone who lets the students know that there are no limits to become who you want to be, and that they can achieve anything in the world with hard work and kindness. I feel that I am qualified to teach based on the skills that I have developed through the experiences I have had.

I am creative and organized and have demonstrated this when I started my own business of a summer kids camp. I created themes and activities for each day that correlated with one another. This experience taught me a great deal about planning. I have learned that being flexible with how things will play out is a huge step in becoming a successful teacher. I am able to adapt and be flexible when it comes to planning because I know that things usually don’t play out how you planned them to go. I as a teacher, believe that you must set your students up for success and one of the ways that it is achieved is through building relationships with the students and getting to know them as an individual and not just as a student.

I have had experience with all sorts of ages and different demographic backgrounds of students. I had the opportunity to work at a youth treatment center for teenage girls. It was one of the hardest things I have ever done but also one of the most rewarding. I was able to learn so much about myself and all that I am capable of. I am able to connect with others on a respectful level. I am able to have patience with those who may be struggling with something simple. I am able to communicate in an effective way so that others may understand exactly what is asked of them. I am able to empathize with others even though I have never been through what they have gone through. I am able to love others in a way that lets them know someone cares about them and is looking out for their best interest.

O Mikaele

Mikaeline skúsenosti s vyučovaním boli sprevádzané nadšením a chaosom :-) Naučila sa študentov motivovať pevným, ale láskyplným spôsobom. Často bola skúšaná jej trpezlivosť, keď sa snažila bojovať s mnohými komplikovanými situáciami, aby sa bola schopná adaptovať a preukázať ako flexibilná a schopná učiteľka. Pre Mikaelu je učiteľ človek, ktorý verí v študenta viac ako ktokoľvek iný, kto študentovi ukáže, že neexistujú limity, keď bojujeme za to, čím chceme byť, a že tvrdou prácou a vľúdnosťou môžeme dosiahnuť čokoľvek. Mikaela je vďaka svojim skúsenostiam z vyučovaní kvalifikovanou lektorkou.

Je kreatívna a vie organizovať, čo dokázala ,keď viedla vlastné detské tábory. Vymýšľala témy a aktivity na každý deň, ktoré sa prelínali a nadväzovali na seba. Táto skúsenosť ju naučila dobre plánovať. Ukázala jej, že veľkou časťou toho byť dobrým učiteľom, je flexibilita. Vie sa adaptovať v procese plánovania, pretože vie, že nie všetky plány výjdu tak ako chceme. Verí, že je potreba študentov viesť k cieľu, vybudovať si s nimi dobrý vzťah a vnímať ich ako individuality.

Má skúsenosti nielen s rôznymi vekovými kategóriami a so študentmi z rôznych prostredí, ale aj s prácou s problémovou mládežou. Táto skúsenosť pre ňu bola jedna z najťažších v živote, rovnako tak ale aj najviac odmeňujúcou. Naučilo ju to veľa o nej samej a o tom, čoho je schopná. Dokáže sa s ľuďmi zblížiť a má veľkú trpezlivosť so študentmi, ktorí zápasia so základmi cudzieho jazyka. Mikaela je schopná viesť konverzáciu na efektívnej úrovni, takže študenti vždy rozumejú, čo sa po nich žiada. Je veľmi empatická, hoci si väčšinu toho, čo zažili jej študenti, sama nikdy neprežila. Na jej študentoch jej záleží a ide jej o ich dobro.

Teší sa na Vás!

mikaela mikaela mikaela
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť