Naši učitelia

RUSSELL USA Dallas, Texas, USA

Držiteľ certifikátov v odbore Špeciálna pedagogika a TEFL, ktorý ho oprávňuje k výučbe angličtiny osôb nepochádzajúcich z anglicky hovoriacich krajín

Hello!

My name is Russell Johnson and I graduated from Texas Tech University with business degrees in marketing and management. Soon after, I realized my dream to teach so I got certified to teach in Texas and received my certification in Special Education and Generalist 4-8. I also received my TEFL certification in Thailand.

I taught special education in Texas for 2 years, working with students with disabilities to achieve success in the classroom and socially. After that, I taught English for a year abroad in Uruguay. Overall, my experience has taught me that every student is different, and to learn we need to make the classes relevant to the student’s interest and have fun.

I hope to see you soon!

O Russellovi

Russell promoval na Technickej univerzite v Texase, kde získal titul v odbore Obchod a marketing. Neskôr si však uvedomil, že jeho snom je učiť a preto sa rozhodol získať certifikát zo špeciálnej pedagogiky a vyučovania detí vo veku 4-6 rokov. Russell má tiež certifikát TEFL, ktorý ho oprávňuje k výučbe angličtiny osôb, ktoré nepochádzajú z anglicky hovoriacich krajín.

V Texase učil deti so špeciálnymi potrebami, po dobu dvoch rokov. Pracoval so študentmi s handikepmi a pomáhal im dosiahnuť úspech, či už v štúdiu, alebo v sociálnej oblasti. Potom sa venoval učeniu v Uruguaji. Celkovo Russella jeho skúsenosť naučila, že každý študent je iný, a že pre to, aby sme dokázali urobiť hodiny efektívne pre každého študenta, musia byť zaujímavé a zábavné.

Už sa na Vás teší!

russell russell russell
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť