Naši učitelia

SARAH USA Portland, Oregon, USA

Bakalár v odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. st. ZŠ

Hello!

I received my teaching certification from a private university in southern California. My focus was on elementary education and early childhood development.

I spent five years teaching at the elementary level. This has given me a strong foundation in developing language skills from a basic level, up to an advanced. I often used Total Physical Response (TPR) to ensure comprehension and would consistently provide images and interactive activities that forced students to practice and demonstrate their abilities.

Three years of my teaching was stateside and two years were abroad in Morocco. While in Morocco, I also tutored students privately, helping them feel more confident in their speaking abilities and expanding their vocabulary.

I look forward to continuing in helping develop language skills and meeting even more students worldwide!

See you soon!

O Sarah

Sarah vyštudovala pedagogiku, vzdelávanie a vývoj detí predškolského a školského veku na súkromnej univerzite v Severnej Kalifornii.

Päť rokov pôsobila na základnej škole, kde sa naučila ako rozvíjať detskú schopnosť osvojovania si cudzieho jazyka, od základnej až po pokročilú úroveň. Počas výučby výrazne zapája neverbálnu komunikáciu a využíva metódu TPR (Total Physical Response), ktorá zahŕňa aktívne fyzické zapojenie a interaktivitu.

Malý študent tak zažije preberanú látku na vlastnej koži a to doslova, a lepšie si ju zapamätá.

V USA strávila tri roky, ďalšie dva učila deti angličtinu v Maroku. Tam bolo predovšetkým potrebné podporiť ich sebavedomie, odstrániť zábrany v konverzácii v cudzom jazyku a obohatiť ich slovnú zásobu.

Sarah Sarah
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť