Naši učitelia

STACEY USA Dallas, Texas, USA

Držiteľ certifikátu TEFL oprávňujúceho k výučbe angličtiny osôb nepochádzajúcich z anglicky hovoriacich krajín

Hello!

My name is Stacey Chmiel and I am from Dallas, Texas! I love to travel and have lived overseas in both Uruguay and Morocco. I have a Bachelor of Science degree in Nutrition and a Master of Science degree in Nutrition. I am TEFL/TESL certified through Oxford Seminars which means I am certified to teach English to speakers of other languages.

Last year I taught English in Montevideo, Uruguay to students age 12-20, as well as to adults, with varying levels from beginner to advanced. I used a variety of modes (music, short videos, role-plays, and games) to teach English to keep learning fun and interesting! Most of the classes I taught in Uruguay were done remotely, so I am very comfortable teaching English lessons online.

I believe that learning should be fun and individualized for each student. I also believe that each lesson should include a variety of teaching methods to accommodate different learning styles (physical movement, listening activities, reading activities, visual props, etc…).

I look forward to helping you improve your English language skills while having fun together!

O Stacey

Stacey pochádza z Dallasu v Texase. Rada cestuje a trávi čas v krajinách ako sú Uruguaj a Maroko. Bakalársky aj magisterský titul získala vo vedeckom odbore výživy a stravovania, získala tiež certifikáty TEFL / TESL, ktoré ju oprávňujú k vyučovaniu angličtiny ako druhého jazyka.

Minulý rok sa venovala výučbe angličtiny v Montevideu, v Uruguaji, kde vyučovala študentov vo veku 12-20 rokov, rovnako ako študentov dospelých na všetkých úrovniach. Pri svojej výučbe sa snaží zapojiť čo najviac metód a prostriedkov (video, hudbu, hranie rolí a hry), aby bola výučba zábavná a zaujímavá.

Stacey zastáva názor, že by mali byť lekcie priamo ušité na mieru študentovi a nemal by sa pri nich nudiť. Tiež sa snaží do každej lekcie zakomponovať čo najviac metód výučby, aby študent mohol aplikovať rozmanité metódy učenia - fyzický pohyb, sluchové aktivity, čítanie, vizuálne pomôcky a pod.

Už sa veľmi teší až Vám bude pomáhať zlepšiť zručnosti v angličtine zábavnou formou!

stacey stacey stacey
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť