Naši učitelia

VERONICA USA Washington, D.C., USA

Magister v odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. a 2. st. ZŠ

Hello!

I am originally from San Juan, Puerto Rico and grew up in a suburb of Virginia near Washington, D.C. Spanish was my first language and English is now my dominant language; I also communicate in French and Italian. I love language learning and know how difficult and rewarding it can be.

I earned my Masters in Teaching: Foreign Language Education from the University of Virginia and hold a professional teaching license with endorsements to teach English for Speakers of other Languages (ESOL), Spanish, and Math.

In the last ten years I have taught Kindergarten—12th grade students and adults English through the content of music, math, and academic ESOL in Italy, Morocco, and the United States.

From my experience and training I use best practices in language learning to help students acquire the language and check for understanding. Some of these practices include direct vocabulary instruction using visuals, interactive tasks, and Total Physical Response (TPR). I bring a lot of energy and encouragement to my students and I am looking forward to helping you meet your language goals!

O Veronike

Veronika vyrastala vo Washingtone, D.C., ale jej rodiskom je San Juan v Portoriku. Z toho dôvodu je jej rodným jazykom španělčina. V súčasnej dobe je ale jej primárnym jazykom angličtina. Ďalej sa tiež dohovorí po francúzsky a taliansky. Miluje učenie jazykov a uvedomuje si aké ťažké, ale zároveň hodnotné a užitočné to môže byť.

Svoj magisterský titul získala na univerzite vo Virgínii, konkrétne sa jedná o odbor učiteľstvo so zameraním na výučbu cudzích jazykov, ďalej je držiteľom ESOL licencie, ktorá jej umožňuje profesionálne vyučovať anglický jazyk ako cudzinca. Vyučuje ale aj španielčinu a matematiku.

Za posledných desať rokov sa venovala vyučovaniu angličtiny, študentov od predškolákov až po stredoškolákov, vyučovala aj dospelých. Túto prax získala v Taliansku, Maroku a USA.

Vďaka svojim skúsenostiam a schopnostiam dokáže pri vyučovaní používať najlepšie a najmodernejšie metódy, aby pomohla svojim študentom s osvojením angličtiny a zároveň overovala ich schopnosť porozumieť. K týmto efektívnym metódam patrí napríklad používanie vizuálnych pomôcok pri vyučovaní slovnej zásoby, interaktívne úlohy a TRP - Total Physical Response - čo je efektívna metóda, ktorá využíva fyzické zapojenie pri výučbe. Vďaka tomuto postupu pri učení sa študenti a predovšetkým malé deti nenudia a majú slovnú zásobu a gramatiku zafixovanú v praxi - ani si neuvedomujú, že sa vlastne učia. Veronika dokáže svojich študentov skvele motivovať a nabiť energiou.

veronica veronica veronica veronica
Vyskúšajte Kideo
× Kideo Black Friday

Získaj 38 € za každé odporúčanie. Ich počet nie je obmedzený! Pozvi a Zarob 38 € Zavrieť